Glossary
 AA  Armeyskaya Aviatsiya  Army Aviation
 AE  Aviatsionnaya Eskadril'ya  Aviation squadron
 ADIB  Aviatsionnaya Diviziya Istrebiteley-Bombardirovshchikov  Fighter-bomber aviation division
 APIB  Aviatsionnyy Polk Istrebiteley-Bombardirovshchikov  Fighter-bomber aviation regiment
 ARZ  Aviaremontnyy Zavod  Aviation repair plant  (overhaul, maintenance and upgrade)
 AVMF  Aviatsiya Voyenno-Morskovo Flota  Military marine fleet aviation
 BAD  Bombardirovchnaya Aviatsionnaya Diviziya  Bomber aviation division
 BAP  Bombardirovchnyy Aviatsionnyy Polk  Bomber aviation regiment
 BCZ    Berlin Control Zone
 BRAT  Baza Rezerva Aviatsionnoy Tekhniki  Aviation Equipment Reserve Base
 BRIXMIS    British military liaison mission
 BRS  Baza Reserva Samoletov  Aircraft Reserve Base  (storage)
 CA  Sovietskaya Armiya  Soviet Army
 CIS  Commonwealth of Independent States  Sadruzhestvo Nezavisimykh Gassudarstv 
 DA  Dal'nyaya Aviatsiya  Long-range aviation
 FMLM    French Military Liaison Mission (MMFL in French)
 GAZ  Gosudarstvennyy Aviatsionnyy Zavod  State aircraft plant
 GSFG    Group of Soviet forces in Germany
 GSOVG  Gruppa Sovetskikh Okkupatsionnikh Voysk v'Germanii  Group of Soviet occupation forces in Germany
 GSVG  Gruppa Sovetskikh Voysk v’Germanii  Group of Soviet forces in Germany
 G(v)  Gvardiya, Gvardeyskyy/aya/oye/iye  Guards
 IAB  Istrebitel'naya Aviatsionnaya Baza  Fighter air base
 IAD  Istrebitel'naya Aviatsionnaya Diviziya  Fighter aviation division
 IAK  Istrebitel'nyy Aviatsionnyy Korpus  Fighter aviation corps
 IAP  Istrebitel'nyy Aviatsionnyy Polk  Fighter aviation regiment
 IBAD  Istrebitel'naya-Bombardirovchnaya Avistsionnaya Diviziya  Fighter-bomber aviation division
 IBAP  Istrebitel'nyy-Bombardirovchnyy Aviatsionnyy Polk  Fighter-bomber aviation regiment
 IIAP  Instruktorskyy Istrebitel'nyy Aviatsionnyy Polk  Fighter aviation training regiment
 IISAP  Issledovatel'sko-Instruktorskyy Smeshannyy Aviapolk  Research and instructor composite aviation regiment
 LITs  Letno-Ispitatel'nyy Tsentr  Flight test center
 LSK/LV  Luftstreitkräfte/Luftverteidigung  Air force / Air defense
 LUKO  Luftraum-Koordinierungsstelle  Airspace coordination detachment
 MMFL  Mission Militaire Française de Liaison  French military liaison mission
 OA  Obshchevoyskovaya Armiya  Combined-arms army
 OAES  Otdel'naya Aviatsionnaya Eskadril'ya Svyazi  Separate aviation communications squadron
 OAPREB  Otdel'nyy Aviatsionnyy Polk Radioelektronnoy Borb'y  Separate electronic warfare aviation regiment
 OBAE  Otdel'naya Buksirovochnaya Aviatsionnaya Eskadril'ya  Separate tow-target aviation squadron
 OBAO  Otdel'nyy Buksirovochnyy Aviatsionnyy Otryad  Separate tow-target aviation detachment
 OBAZ  Otdel'noye Buksirovochnoye Aviatsionnoye Zveno  Separate tow-target aviation flight
 OBVP  Otdel'nyy Boevoy Vertoletnyy Polk  Separate combat helicopter regiment
 ODRAP  Otdel'nyy Dal'nyy Razvedivatelnyy Aviatsionnyy Polk  Separate long-range reconnaissance aviation regiment
 OShAP  Otdel'nyy Shturmovoy Aviatsionnyy Polk  Separate assault aviation regiment
 OEBSR  Otdel'naya Eskadril'ya Bespilotnikh Samolyotov-Razvedchikov  Separate reconnaissance UAV squadron
 OGRAP  Otdel'nyy Gvardeyskyy Razvedvatel'nyy Aviatsionnyy Polk  Guards Separate reconnaissance aviation regiment
 OKB  Opitnoye Konsrtruktorskoye Byuro  Experimental design bureau
 OKRAP  Otdnel'nyy Korrektirovochno-Razvedvatel'niy Aviatsionnyy Polk  Separate reconnaissance and spotter aviation regiment
 ORAO  Otdel'nyy Razvedvatel'nyy Aviatsionnyy Otryad  Separate reconnaissance aviation detachment
 ORAP  Otdel'nyy Razvedvatel'nyy Aviatsionnyy Polk  Separate reconnaissance aviation regiment
 OSAE  Otdel'nyaya Smeshannaya Aviatsionnaya Eskadril'ya  Separate composite aviation squadron
 OSAP  Otdel'nyy Smeshannyy Aviatsionnyy Polk  Separate composite aviation regiment
 OVE  Otdel'naya Vertoletnaya Eskadril'ya  Separate helicopter squadron
 OVE BU  Otdel'naya Vertoletnaya Eskadril'ya Boyevoy i Upravleniya  Separate combat and control helicopter squadron
 OVE OP  Otdel'naya Vertoletnaya Eskadril'ya Ognevoy Podderzhki  Separate fire support helicopter squadron
 OVE REB  Otdel'naya Vertoletnaya Eskadril'ya Radioelektronnoy Borb'y  Separate electronic warfare helicopter squadron
 OVO  Otdel'nyy Vertoletnyy Otryad  Separate helicopter detachment
 OVP  Otdel'nyy Vertoletnyy Polk  Separate helicopter regiment
 OVP BU  Otdel'nyy Vertoletnyy Polk Boyevoy i Upravleniya  Separate combat and control helicopter regiment
 PVO  Protivovozdushnaya Oborona  Air defence
 ShAD  Shturmovaya Aviatsionnaya Diviziya  Ground attack aviation division
 ShAK  Shturmovoy Aviatsionnyy Korpus  Ground attack avition corps
 ShAP  Shturmovoy Aviatsionnyy Polk  Ground attack aviation regiment
 TA  Tankovaya Armiya  Tank army
 TBAP  Tyazhelnyy Bombardirovchnyy Aviatsionnyy Polk  Heavy bomber aviation regiment
 UAP  Uchebnyy Aviatsionnyy Polk  Training aviation regiment
 USMLM    United States Military Liaison Mission
 UTsBPA  Uchebniy Tsentr Boevogo Primeneniya Aviatsii  Training and operational conversion aviation center
 VA  Vozdushnaya Armiya  Air army
 VCh PP  Voyskovaya Chast Polevaya Pochta  Military unit field mail
 VTA  Voyenno-Transportnaya Aviatsiya  Military transport aviation
 VTAP  Voyenno-Transportnyy Aviatsionnyy Polk  Military transport aviation regiment
   VVS  Voyenno-Vozdushnyye Sily  Military Air Forces
 WGF    Western Group of Forces
 ZGV  Zapadnaya Gruppa Voysk  Western Group of Forces
 Zveno    Flight (literally "link")
Plan du site - Sitemap
                                                                        © www.16va.be - 2009 - 2021